Bądź na bieżąco,

zapisz się na newsletter

nie teraz nie, dziękuję
Moje konto Moje konto
Koszyk jest pusty
Szybki kontakt

+48 690 350 960

info@eskeldiesel.com

Czynne Pn-Pt
9:00-16:00

Warunki gwarancji

WARUNKI GWARANCJI

POBIERZ FORMULARZ .PDF

 

 • Montażu części należy dokonywać zgodnie z procedurami przewidzianymi przez producenta części i samochodu.

 • Montażu części powinien dokonywać personel, który został przeszkolony przez producenta montowanych części w zakresie montażu, diagnozy i serwisu w/w elementów.

 • Wtryskiwacze należy zabezpieczyć przed rdzewieniem i innymi negatywnymi czynnikami zewnętrznymi. Reklamacja nie zostanie uznana jeżeli reklamowane wtryskiwacze będą nadmiernie skorodowane lub zostaną wyczyszczone.

 • Przed montażem części należy ustalić przyczynę uszkodzenia starych części.

 • Wtryskiwacze paliwa należy zaadoptować za pomocą urządzeń do tego przewidzianych przez producenta części lub pojazdu. Wtryskiwacz należy uprzednio skalibrować jeżeli wymieniono w nim jakiekolwiek elementy.

 • Serwis , w którym części będą montowane musi mieć możliwość dokonania rzetelnej diagnozy i kalibracji. W przypadku wtryskiwaczy CR są to odpowiednie stoły probiercze. Stanowiska powinny mieć odpowiednią autoryzację producenta części do testowania i kalibracji przedmiotów objętych gwarancją. Wszelkie wydruki z przeprowadzonych testów i pomiarów powinny pochodzić z w/w urządzeń.

 • Ochrona gwarancyjna udzielana jest bezpośredniemu klientowi Eskel Diesel.

 • Gwarancja obejmuje nieprawidłowy montaż fabryczny, wady produkcyjne, materiałowe oraz konstrukcyjne.

 • W przypadku uznania reklamacji w ramach gwarancji, gwarant zobowiązuje się naprawić, wymienić część na nową lub zwrócić pieniądze (jeżeli naprawa lub wymiana nie będzie możliwa lub będzie wymagała nadmiernych kosztów) w ciągu trzydziestu dni od daty dostarczenia części do siedziby gwaranta.

 • Gwarancja nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu, niewygodę oraz związane z wadą lub procesem reklamacyjnym niedogodności i koszty (np. Testy, montaż, adaptacja, wypożyczenie samochodu)

 • Jeżeli testy reklamowanych wtryskiwaczy nie wykażą nieprawidłowej pracy, koszty badania (90zł/szt.) ponosi kupujący w chwili zwrotu reklamowanego towaru.

 • Reklamujący dostarcza wtryskiwacze na swój koszt do siedziby gwaranta. Kupujący zgłąszający reklamację, wyraża zgodą na pokrycie kosztów przesyłki w wysokości 30zł jeżeli reklamacja nie zostanie uznana lub zostanie uznana częściowo. Towar przechodzi na własność Eskel Diesel jeżeli zwrot reklamacji nie zostanie odebrany w ciągu 60 dni od pierwszej próby dostawy.

 

Towar nie podlega reklamacji gwarancyjnej w przypadku gdy:

 • Reklamujący nie dostarczy wymaganych dokumentów.

 • Dostarczona część będzie skorodowana lub wyczyszczona mechanicznie lub chemicznie.

 • Reklamowany wtryskiwacz zostanie dostarczony bez podkładek lub podkładki zostaną zdemontowane.

 • Montażu części dokonano przez nie wyspecjalizowany serwis.

 • Część była rozkręcana. Bez względu na sposób i miejsce.

 • Reklamowana część jest uszkodzona mechanicznie.

 • Wtryskiwacz utracił właściwą rezystancję.

 • Pojazd, w którym zamontowano części od momentu montażu przejechał ponad 100 000 km.

 

Niezbędnym warunkiem do rozpatrzenia gwarancji jest dostarczenie do siedziby firmy Eskel Diesel:

 • Reklamowanego towaru.

 • Dokumentu sprzedaży wystawionego przez Eskel Diesel.

 • W pełni wypełnionej karty gwarancyjnej  (pola do wypełnienia przez serwis).

 • W pełni wypełnionego protokołu reklamacyjnego.

 • W przypadku reklamacji wtryskiwaczy lub ich elementów wymagany jest protokół potwierdzający parametry pompy wysokiego ciśnienia sprzed wymiany wtryskiwaczy lub elementów wtryskiwaczy.

 • Wydruku potwierdzającego parametry wtryskiwaczy sprzed montażu.

 • Kopii faktury wystawionej przez serwis montujący część.

 • Innych dokumentów na żądanie gwaranta.

 • Zgłoszenie reklamacji jest jednoznaczne z upoważnieniem serwisu do ingerencji w produkt. Ingerencja może być niszcząca jeśli wymaga tego proces weryfikacji.

 • Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przedmiotowego zgłoszenia.